Zorgmanager Miranda is in een tuin in gesprek met iemand en glimlacht.
Leestijd: 4 minuten
Terug naar overzicht

Samen bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor een goede samenwerking. Het kernteam van Careflex werd ingezet om een stabiele werkomgeving te creëren bij GGZ Breburg. Zorgmanager Miranda van den Berk deelt hoe feedback, eerlijkheid en een onbevooroordeelde blik hebben geleid tot een compleet en hecht team dat open communiceert en elkaar kan vertrouwen. Ontdek hoe het kernteam en GGZ Breburg dit mooie succes hebben behaald. 

De crisis jeugd groep  

GGZ Breburg benaderde in september 2021 Careflex met de vraag om mee te draaien in hun team op de crisis jeugd groep. Een groep waar jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een crisissituatie terechtkunnen. Het streven is een zo kort mogelijke opname zodat de jongere daarna terug kan naar zijn bekende omgeving. Zorgmanager Miranda van den Berk licht toe: “De groep is te vergelijken met Careflex: als de crisis voorbij is, is het tijd om afscheid te nemen. In de groep heb je slechts een aantal bewoners die langer moeten blijven, omdat er helaas nog geen plek is om naar terug te keren.” 

Overbruggingszorg

De crisis jeugd groep is een erg toffe werkplek, maar toch was het verloop van personeel groot. Een Careflex kernteam werd samengesteld voor overbruggingszorg. Het doel was om te zorgen voor een werkomgeving waarbij nieuwe medewerkers in een warm bad terechtkomen én blijven. Elke Careflexer draaide als volwaardig personeelslid mee in het team.  

"Het doel was om te zorgen voor een werkomgeving waarbij nieuwe medewerkers in een warm bad terechtkomen én blijven.”

Het opvolgen van beleid

Binnen een team moet je elkaar kunnen vertrouwen. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat je naast de ander gaat staan. Het team was supersterk in begeleiding en interventies, maar in het vertrouwen op elkaar was nog winst te boeken. Miranda licht toe: “Je zag bijvoorbeeld dat huisregels niet altijd werden nageleefd. Met regelmaat merkte je ook hetzelfde met het beleid van de behandelstaf. Het is belangrijk dat beiden gevolgd worden, ook als je er het niet mee eens bent. Dat straalt betrouwbaarheid naar collega’s uit. Als een teamlid andere ideeën heeft, is dat natuurlijk prima, maar deze moeten bewaard worden voor de evaluatie. Tot die tijd voeren we uit wat er is besloten.”  

Vragen stellen, spiegelen en terugleggen

Als dat niet gebeurde, was het aan ons om te onderzoeken waarom niet. Ik gaf het kernteam mee om in die situaties de rust te bewaren en geen oordeel te vellen. Vragen stellen, spiegelen en terugleggen. Zo gingen we hierover in gesprek met collega’s. We spraken collega’s over wat er belangrijk is in een situatie, hoe je feedback geeft en wat de ander nodig heeft. Daarnaast gaven we zelf het goede voorbeeld door afspraken na te komen en positief te blijven.  

Zorgmanager Miranda praat een collega, ze legt iets uit met haar handen en kijkt serieus.

“Vragen stellen, spiegelen en terugleggen zijn de sleutels tot effectieve communicatie.”

Feedback geven zonder oordeel 

Als begeleider doe je altijd je best voor de cliënt en jouw team. Het is nooit de intentie van een collega om onbetrouwbaar over te komen. Als een collega volgens het team onbetrouwbaar overkomt, is het wel belangrijk dit op een constructieve manier terug te geven. We spreken als groep iets af, maar je doet het niet. Dat probeerden we te spiegelen. Zo hoorde ik van verschillende collega’s dat ze het vervelend vonden als een collega te laat aankwam op een dienst. Zelf geef ik het goede voorbeeld door altijd minstens 10 minuten voor mijn dienst aanwezig te zijn. Dit keer kwam deze collega ook te laat bij een dienst met mij. Daarom gaf ik aan hoe dit op mij overkwam, vanuit mezelf. Ik zei: ‘Joh, ik vind het eigenlijk vervelend dat je te laat bent, want ik kan er dan niet op vertrouwen dat je er bent ’s ochtends.’ Daarmee heb ik het toen gelaten.  

Ik vertaalde eigenlijk het gevoel van het team, maar ik heb er pas wat mee gedaan toen ik er zelf tegenaan liep. Zo liet ik meteen collega’s zien op welke manier je feedback kan geven aan een ander. Na de dienst kwam de collega nog naar me toe om te zeggen dat het niet zo goed gaat, maar dat diegene het beter wil doen. De collega kon de manier waarop de feedback gegeven werd waarderen. 

 

Een frisse start 

Tijdens vergaderingen besprak ik met het kernteam onze observaties: wie laat wat zien en wat hebben ze nodig. Zo stuurden we tussentijds bij. Na een tijdje merkte je dat het vaste personeel meeging in de verandering. Dat duurde even, omdat je hiervoor ook frisse gezichten nodig had. Mensen die makkelijker kunnen meegaan in de positieve energie, zonder negatieve bagage uit het verleden. Of hoe ik het noem: ‘Niet lullen, maar poetsen!’ 

Zorgmanager Miranda zit samen met een andere begeleider aan tafel, ze lacht.

Open communicatie 

Het team kon steeds meer bouwen op elkaar. Het mooiste vind ik dat het team nu steeds vaker samen terugblikt na een dienst. Hoe was de dienst, wat ging er goed en wat kan er beter. Er is een compleet en stabieler team dat met elkaar durft terug te kijken.

Sommige teamleden durven zich daarnaast kwetsbaar op te stellen naar een ander. In het verleden was er geen ruimte om te zeggen dat je een rotdag had of dat je supermoe bent, omdat je al veel dagen achterelkaar gewerkt hebt. Door dit met collega’s te delen, kan er rekening gehouden worden met elkaar. 

Een stabiel team met vertrouwen in elkaar 

Eind december 2022 was het team compleet. Het kernteam is toen uitgestroomd. Er was een nabespreking met de teamleider waarbij we stil stonden bij het team. Wat hun krachten zijn, hoe je ze in hun kracht zet en hoe de positieve energie voortgezet kan worden. Het was een mooie afsluiter om terug te blikken op de vooruitgang die is geboekt. Het kernteam heeft dit samen met het team van GGZ Breburg tot een succes gemaakt.”  

Inmiddels zijn we een tijdje verder en Miranda houdt nog steeds warm contact met de teamleider van GGZ Breburg. Goed nieuws, want we kregen te horen dat het erg goed gaat met het team. Een mooi succes waar we trots op zijn!